Handelsbetingelser

1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1.1 
Disse Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af gavekort og forudbetalte events/arrangementer.

1.2
Ved at bruge hjemmesiden dengamlestald.com eller foretage køb på dengamlestald.com accepterer du at være bundet af disse Salgs- og Leveringsbetingelser. Ønsker du ikke at være underlagt disse Salgs- og Leveringsbetingelser, skal du straks forlade hjemmesiden dengamlestald.com. Der tages forbehold for tryk-/tastefejl samt udsolgte events og arrangementer; afvigelser fra det skrevne samt viste billeder.

1.3 
For køb af gavekort og gastronomiske arrangementer.

Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS forbeholder sig ret til at aflyse events/arrangementer ved for få tilmeldinger eller ved sygdom. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at flytte sin tilmelding til et andet events/arrangementer med ledige pladser, eller få pengene retur. Vi kontakter de tilmeldte pr. telefon eller e-mail ved ændringer. Vi kan ikke garantere at aflyste events/arrangementer oprettes på et senere tidspunkt.

2 UDBYDER
2.1 
Udbyder er: Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS, CVR 44605732, Randersvej 4, 8963 Auning tlf. (+45) 29 27 41 33 mandag-fredag kl. 10-16.

3 AFTALEINDGÅELSE
3.1
Du vælger de gavekort og adgang til events/arrangementer (’Varer og Ydelser’), som du ønsker at købe, ved at føje dem til din digitale ’indkøbskurv’. Du kan se, rette og slette de valgte Varer og Ydelser i din indkøbskurv helt frem til det tidspunkt, hvor du klikker på ’gennemfør betaling’. Du vil blive bedt om at acceptere disse Salgs- og Leveringsbetingelser.

3.2 
Der er IKKE indgået nogen bindende aftale mellem os, før du har modtaget en ordrekvittering fra os på den mailadresse, som du har oplyst ved bestillingen.

3.3 
Du skal være fyldt 16 år for at kunne foretage køb af drikkevarer, der indeholder alkohol. Hvis du ikke er fyldt 18 år, må du kun købe drikkevarer, der indeholder op til 16,5% alkohol. Du skal være fyldt 18 år for at kunne købe drikkevarer, der indeholder mere end 16,5% alkohol.

4 BESKRIVELSE AF DE VARER OG YDELSER, SOM DU KAN KØBE
4.1 
På dengamlestald.com kan du købe gavekort samt adgang til events/arrangementer, heri også samlet benævnt ’Varer og Ydelser’.

4.2 
De Varer og Ydelser, som du kan købe, er nærmere beskrevet på den specifikke side på dengamlestald.com, hvor du vælger de Varer og Ydelser, der skal overføres til din indkøbskurv.

4.3 
Har du spørgsmål til dine Varer og Ydelser eller tidspunktet for forventet levering, kan du kontakte os på info@dengamlestald.com.

5 BETALING
5.1 
Vi modtager følgende betalingskort: Dankort

5.2 
Betalingstransaktionen forestås af en godkendt betalingsformidlingsleverandør.

5.3 
Der opkræves et gebyr ved betaling med visse kreditkort svarende til det gebyr, der opkræves af betalingskortudstederen, hvis Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS i henhold til gældende lovgivning er berettiget hertil. Gebyret vil blive oplyst i forbindelse med valg af betalingsmiddel.

5.4 
Ved modtagelsen af din bestilling reserverer vi beløbet på dit kort. Vi trækker først pengene på din konto, når dine Varer og Ydelser leveres til dig herunder e-mailadresse for Varer og Ydelser, der leveres elektronisk.

5.5 
Ved køb af adgang til events/arrangementer skal købesummen betales forud, og derfor trækker vi den fulde købesum for events/arrangementer, umiddelbart efter, at vi har fremsendt ordrekvitteringen til din e-mailadresse.

5.6
Vi trækker ordrens endelige beløb, på den dato vi leverer din ordre. Herefter ophører vores abonnementsaftale og dine kortinformationer slettes hos betalingsformidlingsleverandøren indtil du laver en ny ordre.

6 PRIS OG OMKOSTNINGER
6.1 
Alle priser på dengamlestald.com er angivet inklusive moms. Herudover skal du betale forsendelsesomkostninger, der vil blive oplyst på bestillingssiden, inden du bliver bedt om at klikke på ’gennemfør betaling’. Medmindre andet er anført på bestillingssiden, vil der ikke blive opkrævet andre omkostninger eller gebyrer end de ovenfor anførte forsendelsesomkostninger og gebyrer for betaling ved brug af betalings- og kreditkort.

6.2 
Du vil til enhver tid kunne se en opgørelse over den samlede købesum samt forsendelsesomkostninger i din indkøbskurv inden du klikker på ’gennemfør betaling’. Eventuelt gebyr for betalingskort oplyses ved valg af betalingskort.

7 LEVERING
7.1 
Leveringssted og leveringstidspunkt for levering af Varer og Ydelser aftales i forbindelse med, at du afgiver din bestilling.

7.2 
Levering er sket, når dine Varer og Ydelser i overensstemmelsen med vores aftale er stillet til din disposition.

7.3 
Gavekort og billetter til events/arrangementer sendes alene pr. e-mail til den af dig opgivne e-mailadresse.

7.4 
Events/arrangementer leveres på den ved bestillingen oplyste dag og tidspunkt.

7.5 
Har du spørgsmål til leveringen, kan du kontakte os på info@dengamlestald.com

8 AFBESTLLING

8.1 

Afbestilling: 

Ved afbestilling senere end 5 hele hverdage før den aftalte leveringsdato gælder følgende regler:

  • Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS fakturerer 75% af det samlede beløb på ordrebekræftelsen.
  • Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS fakturerer 100% ved afbestilling mindre end 24 timer inden leveringstidspunkt.

Derudover kan der kræves betaling for udgifter til særligt aftalte ydelser eksempelvis kokke, tjenere, service, blomster etc. 

Nægtes modtagelse af bestillingen på den aftalte leveringsdato, betales fuld pris for hele bestillingen. 

9 AFLYSNING AF EVENTS
9.1 
Vi forbeholder os ret til at aflyse udbudte events/arrangementer, eksempelvis ved for få tilmeldinger eller ved sygdom hos nøglepersoner. I tilfælde af aflysning fra vores side vil du få mulighed for enten (1) at flytte din tilmelding til en anden event/arrangement med ledige pladser, eller (2) at få den erlagte betaling tilbage. Vi garanterer dog ikke, at aflyste events/arrangementer vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

10 FORCE MAJEURE
10.1 
Vi er ikke ansvarlige, hvis forsinkelse eller manglende levering skyldes force majeure.

11 FORTRYDELSESRET
11.1 
Efter Forbrugeraftaleloven har forbrugere som hovedregel ret til at fortryde deres køb på nettet uden begrundelse inden for en frist på 14 dage.

11.2 
Fortrydelsesfristen på 14 dage regnes almindeligvis fra den dag, hvor forbrugeren får varen i fysisk besiddelse.

12 UDNYTTELSE AF FORTRYDELSESRETTEN
12.1 
Har du fortrydelsesret, og ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du meddele os på info@dengamlestald.com – din beslutning om at fortryde denne aftale skal ske i en utvetydig erklæring via e-mail.

12.2 
Du kan med fordel vælge at benytte denne standardfortrydelsesformular www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160666#Bil3, men det er ikke et krav.

12.3 
Har du fortrydelsesret, vil fortrydelsesfristen være overholdt, hvis du sender din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

13 FØLGERNE AF AT FORTRYDE ET KØB

13.1
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i en anden tilbagebetalingsmetode.

13.2
Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

14 REKLAMATION – EVENTS/ARRANGEMENTER
14.1 
For køb af adgang til events/arrangementer finder Købeloven ikke anvendelse.

15 BEGRÆNSNINGER I ANSVAR
15.1 
Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS stilles til rådighed, således som den er og forefindes. Vi giver ingen garanti vedrørende Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS. Vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af links til en tredjemands hjemmeside.

15.2 
Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab. Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.

15.3 
De i disse Salgs- og Leveringbetingelser angivne retsmidler er de eneste retsmidler, som du kan påberåbe dig.

16 PERSONDATA
16.1 
For at vi kan indgå og opfylde aftalen med dig, har vi brug for følgende oplysninger:

Dit navn
Din adresse
Dit telefonnummer
Din e-mail

16.2 
Vi registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne levere de købte Varer og Ydelser til dig og opkræve den dermed forbundne betaling samt for at kunne administrere det leverandør – kundeforhold, der er etableret mellem os ved dit køb. Vi kan også sende dig vores nyhedsbrev, såfremt du har givet samtykke til dette.

16.3 
Den dataansvarlige er Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS. Detaljerede kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.

16.4 
Vær opmærksom på, at oplysninger, som du sender til os med mail eller udveksler med os via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret.

16.5 
Oplysninger, som du har afgivet Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS, videregives ikke til tredjemand, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov. Dog vil vi kunne videregive sådanne oplysninger i forbindelse med et evt. salg af Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS forretningsaktiviteter.

16.6 
Du har ret til at få at vide hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig. Du har også ret til at få berigtiget registrerede oplysninger, der er forkerte, og til at gøre indsigelse imod at oplysningerne er blevet registreret. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS via info@dengamlestald.com eller pr. brev.

16.7 
Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/).

16.8 
I øvrigt gælder vilkårene i vores persondatapolitik.

17 LOVVALG
17.1 
Disse Salgs- og Leveringsbetingelser er underlagt dansk ret. Københavns Byret er værneting.

  1. GAVEKORT
    18.1
    Det er muligt at købe gavekort til Den Gamle Stald. Ved køb af gavekort på dengamlestald.com accepterer du samtidig nedenstående betingelser og vilkår.

Ved køb af gavekort er du også underlagt fortrydelsesretten som angivet ovenfor under pkt. 9-11 ovenfor.

18.2
Gavekort kan købes og benyttes på Den Gamle Stald. Betaling af gavekort sker via betalingskort.

Du kan bruge gavekortet til at betale hele eller en del af din samlede ordre. Hvis gavekortets værdi ikke dækker det samlede beløb på den ønskede ordre, kan differencen på ordren betales ved anvendelse af de øvrige accepterede betalingsmetoder.

Det er ikke muligt at købe et nyt gavekort ved betaling med et eksisterende gavekort.

19.3
Gavekortet sendes elektronisk og kan anvendes fra 12 timer efter udstedelsestidspunktet. Gavekortet er herefter gyldigt i 3 år fra købsdatoen.

19.4
Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS påtager sig intet ansvar for udstedte gavekort. Du har derfor som kunde selv ansvaret for gavekortet og bærer dermed risikoen for gavekortets bortkomst, tyveri, misbrug eller lignende.

Den Gamle Stald Gl. Estrup ApS forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at foretage ændringer i vilkårene for gavekort. De til enhver tid gældende betingelser og vilkår er at finde på denne hjemmeside.